Aroma’s zijn bijna altijd 100%PG. Meng deze daarom bij voorkeur met een hoog percentage (100%) VG booster!