Harm reduction!
Voor zowel rokers als niet-rokers is dit wellicht interessant om te lezen!

We zouden hier de tientallen onderzoeken van voor- en tegenstanders kunnen benoemen en daar een eigen oordeel aan kunnen geven.
Maar een simpele Google zoekopdracht leert ons dat dit al heel vaak is gedaan en maakt ook duidelijk dat de boodschap sterk beïnvloed wordt door wie het nieuws brengt. Daar gaan wij dus niks over roepen!

Waarom dan toch dit stukje vraag je je wellicht af?!

Aan zo’n beetje elk aspect van leven kleven gezondheidsrisico’s.
Langs een snelweg wonen is ongezonder dan het wonen in een bosrijke omgeving. Maar andersom zul je in een bos eerder gebeten kunnen worden door een teek, waar vervolgens weer andere gezondheidsrisico’s aan kleven. Welk gezondheidsrisico is groter? Iedereen die je hierover een vraag stelt heeft er wel een mening over. Hetzelfde kom je tegen in discussies over dampen en roken.

Het gaat zelfs zover dat er instanties zijn om ons te adviseren over wat goed is en wat slecht.schijf

Een voorbeeld daarvan is het voedingscentrum en de schijf van vijf. Sinds de laatste wijziging in 2004 wordt ons verteld hoe een gezond eetpatroon eruit moet zien, maar tegelijkertijd was er al jaren kritiek op die schijf. Het voedingsadvies zou volgens critici niet voldoende aansluiten op de huidige kennis en ontwikkelingen op het gebied van voeding. Inmiddels 12 jaar later is in maart 2016 wetenschappelijk aangetoond dat dit voedingsadvies te eenzijdig was en worden nu nieuwe producten zoals yoghurt, eieren en zelf koffie toegevoegd aan deze schijf. Kortom, zelfs wanneer je je netjes aan de adviezen van de schijf van vijf hebt gehouden en dacht je dat je gezond at, dan deed je het toch nog niet helemaal goed!

prijs-sigaretten

Voor en tegenstanders….

Producenten van tabak en “nicotine vervangende producten” zoals pleisters, sprays en kauwgom zijn tegen de e-sigaret. Ze vinden de uitkomsten dan ook “schokkend” en “onzeker”. Als argument gebruiken ze o.a. het gebrek aan onderzoek naar de ‘lange termijn gevolgen’, kinderen die de e-sigaret zouden kunnen gebruiken als opstap naar tabak enz. enz. Je zou je af kunnen vragen waarom zij zich ineens betrokken voelen bij onze gezondheid?!
Of zou het een andere reden kunnen hebben?

De overheid schijnt tegen het gebruik van de e-sigaret te zijn omdat zij inkomsten mislopen wanneer mensen overstappen van tabak naar de e-sigaret. Wist je dat de schatkist op jaarbasis zo’n 3.2 miljard euro verdient aan rokers en er door al die overstappers op e-sigaretten een aanzienlijk en merkbaar begrotingstekort ontstaat?!

Voorstanders van de e-sigaret focussen weer op de grote verschillen in schadelijkheid en zij promoten de e-sigaret juist. Zoals gezegd, wij gaan hier inhoudelijk niks over roepen!

We willen je wel over het volgende na laten denken:
De gevaren van tabaksrook zijn bekend. Daar zal op de uitzondering “mijn opa is 99 geworden en heeft zijn hele leven gerookt” verder geen discussie over bestaan. Als we zo vrij mogen zijn kunnen we stellen dat aan dampen ook gezondheidsrisico’s kleven, het is immers geen 100% zuivere buitenlucht die we inhaleren (bestaat dat trouwens nog?). Maar de vraag die je jezelf moet stellen is:

“Hoe groot zijn deze risico’s en zijn ze groter of kleiner dan de gezondheidsrisico’s die ik nu loop?!”

handenEen veelgehoorde term is “Harm reduction”, hetgeen zoveel betekent als “beperk de schade”. Dat kun je het beste doen door te stoppen met roken! Maar wat als je dat al hebt geprobeerd en je toch weer bent gaan roken?

In tegenstelling tot de giftige cocktail in tabak met talloze stoffen die kankerverwekkend zouden zijn, bestaat de vloeistof die gedampt wordt slechts uit plantaardige glycerine (beter bekend als vegetable glycerine (VG)), propyleenglycol (PG) en smaakstoffen zoals die gebruikt worden in de voedings- en levensmiddelen industrie, die dus goedgekeurd zijn voor consumptie!

Verwacht trouwens van niemand een onbevooroordeeld advies!
Praat met mensen, lees de onderzoeksresultaten en bekijk de Youtube filmpjes waarin tabaksrook en damp worden vergeleken. Als je dat hebt gedaan kun je voor jezelf een conclusie trekken welke van de risico’s je nu neemt en kun je besluiten om de schade te reduceren nu het nog kan!